Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

ZARZĄD KLUBU SNU

Tomasz Grzywna - Prezes Zarządu Klubu SNU

Prezes Tomasz Grzywna
Prezes Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek od wielu lat. Absolwent Warszawskiej AWF, zapalony sportowiec. Do Klubu SNU pozyskany przez Andrzeja Wronę z Ligi PRO-Futuro. Łączy funkcje Prezesa Klubu i nauczyciela WF w Szkole. Jest zawodowym piłkarzem. Tytan pracy, społecznik, inicjator wielu sportowych przedsięwzięć klubowych.
• • •

Mariusz Solarz - Wiceprezes Zarządu Klubu SNU

Wiceprezes Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek wybrany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 grudnia 2016 r.
 
W sobotę 17 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek, na którym wybrano Władze Klubu na czwartą kadencję. W skład Zarządu weszli: Pan Tomasz Grzywna, Pan Mariusz Solarz i Pan Marcin Pomarański.
 

Marcin Pomarański - Wiceprezes Zarządu Klubu SNU

Wiceprezes Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek wybrany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 grudnia 2016 r.
 
W sobotę 17 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek, na którym wybrano Władze Klubu na czwartą kadencję. W skład Zarządu weszli: Pan Tomasz Grzywna, Pan Mariusz Solarz i Pan Marcin Pomarański.
 

Andrzej Wrona - Honorowy Prezes Klubu SNU

Andrzej Wrona - honorowy Prezes Klubu SNU
Obecnie honorowy Prezes Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek. Jest prekursorem i założycielem szkolnego przedsięwzięcia. Zawsze gotowy do działania. Lubi inicjatywę i zarządzanie. Warunki gry nie są dla niego ważne, glina, błoto, deszcz czy skwar, liczy się tylko pressing … wyciśnie z każdego wszystko w każdym obszarze życia społecznego.
• • •
 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
 
 
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley