Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

KLUB SPORTOWY SZKOŁY SIÓSTR NIEPOKALANEK URSYNÓW

 
Nasze początki, czyli jak i kiedy powstał Klub SNU.
 
10.06.2007 - Grupa inicjatywna w składzie Andrzej Wrona, Janusz Domalewski, Grzegorz Kiełpsz podejmuje działania zmierzające do powołania Szkolnego Klubu Sportowego.
 
15.09.2007 - Przy ul. Zaruby 2 zwołane zostaje zebranie 24 członków założycieli Klubu Sportowego Sióstr Niepokalanek URSYNÓW WARSZAWA. Podjęta zostaje uchwała o założeniu stowarzyszenia pod nazwą "Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", uchwalony zostaje Statut Klubu, powołany zostaje Komitet Założycielski w składzie Andrzej Wrona - Przewodniczący, członkowie - Janusz Domalewski, Sławomir Anduła, Grzegorz Kiełpsz.
 
22.10.2007 Komitet Założycielski kieruje wniosek do Urzędu Sportu I Rekreacji o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
21.11.2007 Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" zostaje wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 166.
 
18.12.2007 - WZC wybiera pierwszy Zarząd KS SSN UW w składzie: Prezes Zarządu - Andrzej Wrona, Wiceprezesi - Janusz Domalewski, Sławomir Anduła, Mikołaj Bodasiński.
 
18.12.2007 - Zostaje wybrana Komisja Rewizyjna w składzie Sławomir Skraba - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Kiełpsz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Lenart - Członek Komisji Rewizyjnej
 
09.01.2008 - Prezes Zarządu występuje z wnioskiem do Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji UrzęduMiasta Stołecznego Warszawy o uzupełnienie danych w ewidencji.
 
10.01.2008 - Skład Zarządu zostaje zarejestrowany w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 
23.01.2008 - Klub otrzymuje numer identyfikacyjny REGON: 141271273.
 
19.03.2008 - Wydana zostaje decyzja nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP: 9512244135
 
28.03.2008 - Uchwałą zarządu Klubu powołanych zostaje 20 członków pełnoletnich i 24 członków niepełnoletnich do Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa.
 
 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
 
 
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley